Broniszewski & Granecki f1
Strona główna
Kancelaria
Zespół i Wspólnicy
Zakres Usług Prawnych
Formy współpracy
Kontakt
Broniszewski & Granecki f7
kancelaria
Wspólnicy kancelarii BRONISZEWSKI & GRANECKI Kancelaria Adwokacka Sp. j. od 1997 roku zdobywali doświadczenie, współpracując z czołowymi postaciami Adwokatury i renomowanymi firmami adwokackimi, uczestnicząc w projektach inwestycyjnych i prywatyzacyjnych, a także reprezentując klientów w sporach przed sądami powszechnymi i renomowanymi sądami arbitrażowymi w kraju i zagranicą. Wspólnicy ukończyli z wynikiem bardzo dobrym aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

ADW. PAWEŁ BRONISZEWSKI specjalizuje się w dziedzinie prawa karnego, karnoskarbowego i podatkowego, w szczególności zaś w zakresie:
- odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej kadry menedżerskiej,
- przestępstw gospodarczych, w tym przestępstw giełdowych,
- karnoprawnej ochrony przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi i niedozwoloną ingerencją organów władzy publicznej,
- stosowania środków zapobiegawczych w postępowaniu karnym,
- odpowiedzialności podatkowej,
- oceny podejmowanych czynności prawnych w kontekście ryzyka odpowiedzialności karnej lub podatkowej.
Jest specjalistą w dziedzinie sporządzania analiz na potrzeby państwowych i prywatnych osób prawnych, oraz w zakresie kompleksowego przygotowania i obsługi inwestycji. Od 2000 roku blisko związany z zagadnieniami branży energetycznej, zajmuje się analizowaniem i doradztwem w zakresie poszczególnych aspektów prawnych szeroko rozumianego rynku energetycznego.
Adw. Paweł Broniszewski jest uznawany także za wiodącego specjalistę w dziedzinie prawa sportowego, w tym w zakresie problematyki transferów krajowych i międzynarodowych, obsługi prawnej klubów i związków sportowych, a także rozstrzygania sporów sportowych.
Specjalizuje się także w zakresie negocjacji i polubownego rozstrzygania sporów, opracowując szczegółowe strategie w zakresie realizacji celów zakładanych przez Klientów.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych i arbitrażowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi.

ADW. PAWEŁ GRANECKI specjalizuje się w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i ustrojowego, w szczególności zaś w zakresie:
- prawa kontraktów inwestycyjnych i obsługi prywatyzacji,
- prawa europejskiego
- odpowiedzialności odszkodowawczej,
- nieuczciwej konkurencji,
- prawa medycznego,
- prawa prasowego i autorskiego,
- odpowiedzialności w spółkach handlowych,
- obsługi inwestycji budowlanych,
- praw obywatelskich,
- badania zgodności aktów normatywnych z konstytucją i umowami międzynarodowymi. Od 2000 roku uczestniczy w przygotowaniu umów inwestycyjnych, umów prywatyzacyjnych, a także w kompletnej obsłudze inwestycji i procesów budowlanych oraz we współtworzeniu i opiniowaniu aktów normatywnych.
Adw. Paweł Granecki jest autorem licznych szeroko cytowanych publikacji naukowych z dziedziny prawa cywilnego i handlowego. Posiada także bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych i arbitrażowych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Adw. Paweł Granecki jest także specjalistą w zakresie prawa sportowego. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie międzynarodowych i krajowych sporów dotyczących relacji pomiędzy klubami, zawodnikami, menedżerami sportowymi oraz sportowymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

STAŁY ZESPÓŁ PRAWNIKÓW kancelarii BRONISZEWSKI & GRANECKI Kancelaria Adwokacka Sp. j. stanowi kilkunastu adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i aplikantów oraz prawników wysoko wyspecjalizowanych w dziedzinach prawa, które stanowią przedmiot usług Kancelarii.
Członkowie zespołu prawników Kancelarii poza bieżącą działalnością merytoryczną na rzecz Klientów zajmują się również działalnością dydaktyczną i publicystyczną w dziedzinach prawa, w których się specjalizują, zdobywając w ten sposób pozycję ekspercką.
Kancelaria w zakresie obsługi prawnej dużych podmiotów gospodarczych oraz w ramach działań na rzecz zmian w obowiązujących przepisach prawa współpracuje również z licznymi ekspertami i pracownikami naukowymi renomowanych uczelni, tak z zakresu nauki prawa jak też innych dziedzin wiedzy niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej pomocy i ochrony prawnej Klientów.
EXPERIENTIA OPTIMA MAGISTRA EST
[Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem]
  
|
|
|
|
|
Copyright (c) 2010 Broniszewski-Granecki.com. All rights reserved.