Broniszewski & Granecki f1
Strona główna
Kancelaria
Zespół i Wspólnicy
Zakres Usług Prawnych
Formy współpracy
Kontakt
Broniszewski & Granecki f7
 Zastępstwo Procesowe
Świadczona w zakresie reprezentacji procesowej obsługa prawna Kancelarii obejmuje między innymi:
- kompleksowe zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach łącznie z postępowaniem egzekucyjnym i zabezpieczającym w sprawach cywilnych, w tym przede wszystkim gospodarczych, z uwzględnieniem reprezentacji przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i europejskimi sądami sprawiedliwości (European Court of Human Rights, European Court of Justice, Court of Auditors), światowymi sądami arbitrażowymi w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim (Court of Arbitration of International Chamber of Commerce, International Court of Commercial Arbitration, Court of Arbitration for Sport),
- kompleksowa reprezentacja Klientów w postępowaniu karnym, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak też sądowego i wykonawczego, jak również w postępowaniu karnoskarbowym,
- kompleksowa reprezentacja Klientów w postępowaniach podatkowych i w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, przed organami podatkowymi, rentowymi i sądami. - prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji,
- reprezentację Klientów w toczącym się postępowaniu upadłościowym w tym obejmujących likwidację majątku upadłego, jak również z możliwością zawarcia układu,
- reprezentację Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniach odwoławczych o udzielenie zamówienia publicznego.
SCIRE LEGES NON HOC EST VERBA EARUM TENERE, SED VIM AC POTESTATEM
[Znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie]
  
|
|
|
|
|
Copyright (c) 2010 Broniszewski-Granecki.com. All rights reserved.