Broniszewski & Granecki f1
Strona główna
Kancelaria
Zespół i Wspólnicy
Zakres Usług Prawnych
Formy współpracy
Kontakt
Broniszewski & Granecki f7
Sporządzanie Skarg Kasacyjnych do Sądu Najwyższego
Kancelaria przyjmuje zlecenia sporządzania skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego. W ramach zlecenia Kancelaria każdorazowo dokonuje analizy sprawy pod kątem istnienia zagadnienia prawnego, które umożliwia skuteczne przedstawienie sprawy, w celu przyjęcia jej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy. Ta praktyka sprawia, że wnoszone skargi kasacyjne są przyjmowane do rozpoznania, zaś Kancelaria nigdy nie podejmuje się sporządzenia takiego środka zaskarżenia, jeżeli po zbadaniu sprawy uznamy, że sprawa nie spełnia surowych kryteriów proceduralnych.
W sprawach skarg kasacyjnych Kancelaria posiada bogate doświadczenie, pozwalające na uniknięcie częstych w praktyce sytuacji, gdy niedoskonałość proceduralna skargi nie pozwala na dokonanie jej merytorycznej oceny przez Sąd Najwyższy. W związku z realizacją zleceń sporządzania skarg kasacyjnych oraz reprezentowania Klientów w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, Kancelaria prowadzi stały monitoring aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego, a nierzadko także zabiera głos w ważnych sprawach będących przedmiotem rozpoznania przez najwyższą instancję sądową w Polsce.
SCIRE LEGES NON HOC EST VERBA EARUM TENERE, SED VIM AC POTESTATEM
[Znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie]
  
|
|
|
|
|
Copyright (c) 2010 Broniszewski-Granecki.com. All rights reserved.