Broniszewski & Granecki f1
Strona główna
Kancelaria
Zespół i Wspólnicy
Zakres Usług Prawnych
Formy współpracy
Kontakt
Broniszewski & Granecki f7
 Sporządzanie Opinii Prawnych i Analiz
Kancelaria codziennie sporządza opinie prawne w sprawach dotyczących obrotu gospodarczego i powszechnego prawa cywilnego. Opinie sporządzane są w formie memorandum w przypadku konieczności pilnego rozwiązania problemu Klienta lub w formie rozbudowanej, gdy Klient oczekuje przedstawienia pełnego stanu orzecznictwa i poglądów naukowych na dany temat. Dysponując bogatym zapleczem naukowym oraz adekwatną pozycją w środowisku uniwersyteckim, Kancelaria zapewnia Klientom dostęp również do poglądów wiodących teoretyków prawa z całej Polski, współpracujących z Kancelarią. W ten sposób opinie prawne sporządzane przez Kancelarię posiadają wysoki walor merytoryczny zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu widzenia. Z tego powodu opinie te są wysoko cenione przez naszych Klientów.
Kancelaria uczestniczy także w sporządzaniu analiz obejmujących oprócz szczegółowej wiedzy prawniczej, także ocenę sytuacji w danej dziedzinie gospodarczej wraz z przewidywanymi zmianami zarówno w obszarze obowiązujących przepisów prawa, jak też w obszarze przewidywanych zmian gospodarczo – ekonomicznych, rekomendując Klientom możliwe działania na przyszłość.

SCIRE LEGES NON HOC EST VERBA EARUM TENERE, SED VIM AC POTESTATEM
[Znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie]
  
|
|
|
|
|
Copyright (c) 2010 Broniszewski-Granecki.com. All rights reserved.