Broniszewski & Granecki f1
Strona główna
Kancelaria
Zespół i Wspólnicy
Zakres Usług Prawnych
Formy współpracy
Kontakt
Broniszewski & Granecki f7
Świadczona w zakresie prawa zamówień publicznych obsługa prawna Kancelarii obejmuje między innymi:
- doradztwo prawne obejmujące przedmiotowo zakres postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- doradztwo prawne w zakresie czynności przygotowawczych związanych z procedurą udzielania zamówienia publicznego (przygotowanie dokumentacji przetargowej, w tym oferty),
- analizę prawną prawidłowości przebiegu toku procesu o udzielenie zamówienia publicznego,
- doradztwo oraz pomoc w doprowadzaniu do realizacji oraz przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowywanie aktów wewnętrznych m.in. regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych,
- doradztwo w zakresie zasadności korzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych w przepisach regulujących postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
- przygotowywanie protestów, odwołań i skarg dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- występowanie w imieniu Klientów, w sprawach wiążących się z procedurą o udzielenie zamówienia publicznego, przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.
SCIRE LEGES NON HOC EST VERBA EARUM TENERE, SED VIM AC POTESTATEM
[Znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie]
  
|
|
|
|
|
Copyright (c) 2010 Broniszewski-Granecki.com. All rights reserved.