Broniszewski & Granecki f1
Strona główna
Kancelaria
Zespół i Wspólnicy
Zakres Usług Prawnych
Formy współpracy
Kontakt
Broniszewski & Granecki f7
Prawo Ochrony Środowiska
Świadczona w zakresie prawa ochrony środowiska obsługa prawna Kancelarii obejmuje między innymi:
- kompleksowe doradztwo z zakresu prawa tzw. "odpadowego",
- obsługę prawną podmiotów gospodarczych realizujących zadania z zakresu zbierania (wywozu), odzysku (recyklingu), unieszkodliwiania (utylizacji) odpadów etc.,
- doradztwo prawne dotyczące przejawu ochrony zasobów środowiska naturalnego, w tym ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi jak również m.in. ochrony przed hałasem,
- pomoc prawną w pozyskiwaniu informacji dotyczących środowiska naturalnego,
- doradztwo prawne w zakresie podatków i opłat ekologicznych,
- doradztwo prawne w zakresie wdrażania systemów certyfikowanego zarządzania środowiskowego i kontroli, w tym ISO 14001 (PN-EN ISO 14001:2005),
- doradztwo prawne w zakresie sposobów pozyskiwania środków finansowych na dofinansowanie realizacji inwestycji proekologicznych,
- obsługę prawną projektów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
SCIRE LEGES NON HOC EST VERBA EARUM TENERE, SED VIM AC POTESTATEM
[Znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie]
  
|
|
|
|
|
Copyright (c) 2010 Broniszewski-Granecki.com. All rights reserved.