Broniszewski & Granecki f1
Strona główna
Kancelaria
Zespół i Wspólnicy
Zakres Usług Prawnych
Formy współpracy
Kontakt
Broniszewski & Granecki f7
Świadczona w zakresie prawa energetycznego i projektów infrastrukturalnych obsługa prawna Kancelarii obejmuje między innymi:
- kompleksową obsługę prawną podmiotów sektora energetycznego sensu largo (elektroenergetyka, ciepłownictwo, gazownictwo oraz sektor paliwowy),
- negocjowanie, przygotowywanie i opiniowanie umów inwestycyjnych, w tym wieloetapowych porozumień w sprawie realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych na dużą skalę, także przy zaangażowaniu finansowania zewnętrznego,
- doradztwo w zakresie procedur regulowanych przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych,
- doradztwo prawne w zakresie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego jako jednej z form realizacji zadań publicznych,
- kompleksowe doradztwo w zakresie prawnych regulacji przekształceń własnościowych,
- występowanie w imieniu Klientów w sprawach o odszkodowania z tytułu szkód będących następstwem działania przedsiębiorstw branży energetycznej, w tym minimalizowanie ryzyka roszczeń osób poszkodowanych.
SCIRE LEGES NON HOC EST VERBA EARUM TENERE, SED VIM AC POTESTATEM
[Znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie]
 
|
|
|
|
|
Copyright (c) 2010 Broniszewski-Granecki.com. All rights reserved.