Broniszewski & Granecki f1
Strona główna
Kancelaria
Zespół i Wspólnicy
Zakres Usług Prawnych
Formy współpracy
Kontakt
Broniszewski & Granecki f7
Obsługa Bieżąca i Obsługa Inwestycji
W ramach bieżącej obsługi prawnej prawnicy Kancelarii są w stałym kontakcie z przedstawicielami Klienta, w tym przede wszystkim z Zarządem i wewnętrznym działem prawnym. W ramach świadczonych usług kancelaria zapewnia możliwość korzystania z porad prawników Kancelarii także w siedzibie Klienta. Obsługa bieżąca obejmuje przede wszystkim udział w negocjowaniu i sporządzaniu dokumentów kontraktowych (umowy handlowe, listy intencyjne, zamówienia, regulaminy promocji, warunki gwarancji, etc.), przygotowanie bądź nadzorowanie korespondencji z kontrahentami, urzędami publicznymi, analizy prawne stanu realizacji kontraktów i monitorowanie zagrożeń prawnych wynikających z konkretnych zdarzeń wynikłych w toku współpracy z kontrahentem. W ramach obsługi bieżącej Kancelaria w trybie natychmiastowym udziela porad dotyczących pilnych decyzji dotyczących wszystkich obszarów funkcjonowania Klienta, w szczególności z zakresu prawa umów, prawa korporacyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa podatkowego. W ramach obsługi bieżącej kancelaria prowadzi w imieniu Klienta spory przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi (w tym międzynarodowymi) oraz organami państwowymi.
Kancelaria prowadzi obsługę licznych krajowych i międzynarodowych inwestycji, zarówno dokonywanych samodzielnie przez Klienta, jak też realizowanych w złożonych formach współpracy i współfinansowania z podmiotami zewnętrznymi. W ramach obsługi inwestycji Kancelaria przygotowuje projekty listów intencyjnych i umów, reprezentuje Klienta w negocjacjach z partnerem inwestycyjnym, przeprowadza badania due dilligence nabywanych spółek, nieruchomości i urządzeń. Kancelaria uczestniczy w opracowaniu koncepcji współpracy typu joint venture, zapewniając kompleksowe przygotowanie dokumentów prawnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego Klienta w ramach współpracy z partnerem inwestycyjnym.
Na życzenie Klienta Kancelaria uczestniczy również w uzgodnieniach i negocjacjach prowadzonych z instytucjami finansującymi inwestycję. W negocjacjach i przygotowaniu dokumentów prawnych na potrzeby współpracy z zagranicznymi partnerami Klienta Kancelaria wykorzystuje biegłą znajomość języków obcych, którymi biegle posługują się prawnicy Kancelarii. W rozmowach dotyczących prawnych aspektów inwestycji wspieramy naszych klientów zarówno w kraju, jak i zagranicą, uczestnicząc w negocjacjach europejskich i transatlantyckich.
SCIRE LEGES NON HOC EST VERBA EARUM TENERE, SED VIM AC POTESTATEM
[Znać ustawy to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie]
  
|
|
|
|
|
Copyright (c) 2010 Broniszewski-Granecki.com. All rights reserved.