Broniszewski & Granecki f1
Strona główna
Kancelaria
Zespół i Wspólnicy
Zakres Usług Prawnych
Formy współpracy
Kontakt
Broniszewski & Granecki f7
kancelaria
BRONISZEWSKI & GRANECKI Kancelaria Adwokacka Sp. j. została utworzona w grudniu 2008 roku w wyniku połączenia się współpracujących od lat indywidualnych kancelarii obecnych wspólników: Kancelarii Adwokackiej adw. Pawła Broniszewskiego i Kancelarii Adwokackiej adw. Pawła Graneckiego.
Wieloletnie doświadczenie prawników Kancelarii w zakresie prowadzenia sporów i negocjacji, oraz sporządzania analiz prawnych i strategii działania pozawala na skuteczne uczestnictwo prawników Kancelarii w procesie negocjowania, sporządzania i zawierania umów, których postanowienia ograniczają do minimum ryzyko niewykonania umowy przez kontrahenta lub zaistnienia sporów sądowych. Usługi prawne świadczone przez Kancelarię opierają się zawsze na biegłej znajomości obowiązujących procedur we wszystkich dziedzinach prawa. W zakresie obsługi sporów sądowych i arbitrażowych, jak też rozwiązywania złożonych problemów gospodarczych i prawnych Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę procesów w ramach zespołów merytorycznych, składających się z adwokatów - specjalistów w dziedzinie procedur sądowych oraz prawników z doświadczeniem w obsłudze podmiotów z branży, której dotyczy dane zagadnienie.
W związku z wysokim stopniem specjalizacji i uzyskaną pozycją na rynku usług prawniczych naszymi klientami są zarówno spółki prawa handlowego skupiające kapitał prywatny, jak też podmioty stanowiące własność państwową bądź spółki z udziałem Skarbu Państwa. Z naszych usług korzystają w szerokim zakresie prywatni przedsiębiorcy oraz członkowie organów osób prawnych, tak w zakresie obsługi prowadzonej działalności gospodarczej, jak też w zakresie spraw indywidualnych.
Z uwagi na specyfikę działalności Kancelarii oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie wspierania Klientów i niezwłocznego reagowania na sytuacje kryzysowe oraz zagrożenia dla Klienta z usług Kancelarii korzystają zarówno przedstawiciele organów władzy publicznej i samorządowej, jak też organizacje społeczne i polityczne.
Dotychczasowe doświadczenie w negocjowaniu umów handlowych, inwestycyjnych i prywatyzacyjnych, pozwala zapewnić Klientom możliwość skutecznej realizacji celów ekonomicznych i prawnych, zakładanych w ramach danego przedsięwzięcia gospodarczego, z możliwym maksymalnym ograniczeniem ryzyka niepowodzenia lub wejścia w spór z partnerem.
Mając na uwadze szczególny rodzaj więzi łączącej Kancelarię z Klientem oraz charakter naszych usług i długoletnie doświadczenie, jak też dbając o renomę Kancelarii jako wiarygodnego partnera w realizacji powierzonych nam spraw, nie uważamy za stosowne indywidualne prezentowanie Klientów, dla których mamy przyjemność pracować.
Wychodząc z założenia, że Klient i jego interesy mają dla nas pierwszorzędne znaczenie, nigdy nie łączymy pozycji Klientów z budowaniem renomy Kancelarii. Kierując się powyższymi zasadami z satysfakcją przyjmujemy zaufanie, jakim obdarzają nas Klienci zarówno w zakresie merytorycznej profesjonalnej obsługi, jak też dbałości o ściśle poufny charakter powierzanych nam zleceń. Zasady, którymi kierujemy się przy realizacji stawianych nam celów sprawiły, że naszymi Klientami są wiodące podmioty z takich dziedzin gospodarki, jak: energetyka, budownictwo, rynek finansowy, rynek surowców, przemysł górniczy, jak też innowacyjne podmioty rynku utylizacji odpadów niebezpiecznych czy podmioty zlecające i wykonujące zadania dotyczące infrastruktury krytycznej. Jednocześnie z uwagi na zakres doświadczeń i renomę w zakresie obsługi transakcji międzynarodowych z naszych usług korzystają zarówno państwowe, jak i prywatne podmioty utrzymujące relacje biznesowe z zagranicą.
W związku z faktem, że Kancelaria uczestniczy od lat w wielu istotnych wydarzeniach gospodarczych, jak też w przedsięwzięciach o charakterze precedensowym, dysponujemy znaczącą bazą sprawdzonych w praktyce rozwiązań i informacji, która to baza przy zachowaniu zasad lojalności i profesjonalizmu względem naszych Klientów jest fundamentem rzetelnej obsługi powierzanych nam spraw lub zadań.
PARCERE SUBIECTIS ET DEBELLARE SUPERBOS
[Oszczędzać pokonanych i poskramiać dumnych]
  Publius Vergilius Maro
|
|
|
|
|
Copyright (c) 2010 Broniszewski-Granecki.com. All rights reserved.